Laica

th5000f-1024x768

Termometër distance Laica Model TH5000F

Mat temperaturen frontale nepermjet rrezeve infra te kuqe. Nuk ka nevoje per kontakt me ballin per te treguar temperaturen. Indikohet per matjen e temperatures te femijet e vegjel.Mund te masi dhe temperaturen e ambjentit dhe ate te lengjeve. Memorizon deri ne 25 matje dhe ka sinjal akustik kontrolli.Ekrani LCD lejon leximin e lehte te temperatures.LOT, Skadenca :Sipas udhëzimeve në paketimProdhuesi

 


33 € secili